Jest to dział nauki, który rozwinął się w XIX w, jednak tak naprawdę został wyodrębniony z końcem minionego stulecia. Oddzielenie nauk humanistycznych od innych dziedzin zaproponował W. Dilthey. Przedmiotem zainteresowania nauk humanistycznych jest przede wszystkim człowiek, jak również wszystko, co z człowiekiem związane.

Naukowcy badający dziedziny humanistyczne zajmują się również ustrojami społecznymi, społecznościami, szeroko pojęta kulturą – językiem, czy moralnością. Podstawową dyscypliną jest psychologia, jak również socjologia, filozofia.