Nauki przyrodnicze nie są zbyt precyzyjnie określone, często zdarza się, iż przedmiot zainteresowania badawczego jest przyporządkowany na podstawie tradycji niż konkretnych kryteriów. Ogólnie można powiedzieć, iż nauki przyrodnicze zajmują się badaniem świata ożywionego i nieożywionego.

Do nauk przyrodniczych należą przede wszystkim fizyka, chemia, nauki o ziemi, biologia, astronomia.