Nauki ścisłe mają charakter interdyscyplinarny i łącza w sobie wiele dziedzin, takich jak np. fizykę, chemię, matematykę, nauki przyrodnicze. Celem nauk ścisłych jest rozwiązywanie problemów poprzez analizę ścisłą i numeryczną. Badacze zajmujący się naukami ścisłymi rozwiązują problemy badawcze z wykorzystaniem badań analitycznych.