Nauki techniczne są to nauki, które badają zjawiska wynikłe z technicznych działań człowieka. Ojcem nauk technicznych jest Leonardo da Vinci.

Nauki techniczne rozwinęły się w XIX wieku, wtedy kiedy miała miejsce rewolucja przemysłowa. Wtedy to rozwinęły się m.in. elektrotechnika, mechanika budowli, czy termodynamika. Rozwój nauk technicznych jest podstawą rozwoju technicznego.