Tutaj przedstawione zostaną projekty edukacyjne, na które warto zwrócić szczególną uwagę. Przyciągają pomysłowością, czy tez sposobem wykonania, czy tez przeprowadzania. Gromadzą wokół siebie mnóstwo osób!

Projekt edukacyjny „London News”

To projekt edukacyjny, który ma na celu poszerzenie wiedzy na temat stolicy Zjednoczonego Królestwa. Celem projektu jest również doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. To przedsięwzięcie wykracza poza schematy przedstawiane szkoła, wykracza również poza program nauczania. Dzięki „London News” będzie można poznać historię miasta, punktu charakterystyczne, zabytki, a także aktualną ofertę kulturalną, naukową, jak również rozrywkową.

Projekt edukacyjny „eTwinning”

Projekt edukacyjny „eTwinning” ma za zadanie wspierać współpracę pomiędzy europejskimi szkołami. Dzięki temu projektowi uczniowie szkół będą mogli poznać kulturę innych państw, wymienić doświadczenia. Przedsięwzięcie to jest świetną motywacją do nauki języków, aby uczniowie mogli się porozumieć. Projekt „eTwinning” gromadzi 80 tys. szkół, które znajdują się w 32 krajach.

Projekt edukacyjny „Feniks”

Ten projekt edukacyjny ma za zadanie rozbudzić ciekawość otaczającego świata. Ma również na celu pogłębienie analitycznego myślenia, jak również ukształtowania umiejętności wyciągania wniosków. Projekt można jest realizowany przez trzy uczelnie Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy i Uniwersytet Rzeszowski.