Przyswajanie wiedzy jest sprawą bardzo indywidualną i zależy od wielu czynników. Przede wszystkim zależy od indywidualnych preferencji i zdolności – chodzi m. in. o iloraz inteligencji, czynnik środowiskowe i wiele innych. Zależy to również od naszych przyzwyczajeń i predyspozycji (ludzie dzielą się na skowronki i sowy), wtedy w zależności od pory dnia przyswajamy wiedzę. Badania naukowe dowiodły, że mózg przyswaja informacje najbardziej efektywnie, wtedy kiedy jest wypoczęty, wtedy kiedy organizm jest zdrowy, kiedy możemy zaobserwować swoje sukcesy.